Virgo, een digitale school

Sinds 2016 schaffen onze leerlingen van het eerste jaar zich een laptop aan via de school. De laptop dient voor functioneel gebruik in de lessen, maar mag ook thuis worden ingeschakeld.
We streven naar:

  • Digitale geletterdheid bij elke leerling: computervaardigheden ontwikkelen in functie van het levenslang leren
  • Het verrijken en personaliseren van het leerproces met gerichte oefeningen en persoonlijke trajecten
  • Het stimuleren van het onderzoekend leren met vakspecifieke tools

We werken reeds jaren met Smartschool als leer- en communicatieplatform, met de digitale agenda en met het digitale puntenboek. Ouders hebben toegang tot deze informatie en kunnen zo de schoolse prestaties van hun kind opvolgen en zo nodig snel bijsturen.

Het toestel is licht en compact, maar toch stevig en van een gekend merk. De school rust het toestel uit met de nodige software. Hiervoor betaalt de leerling niets. De leerlingen zullen nog altijd over boeken beschikken. Wat wel zal veranderen, is dat er met nuttige toepassingen op de computer zal worden gewerkt. Dit zal niet in elk lesuur gebeuren, maar wel telkens als dit het leerproces kan verrijken.

We investeerden de afgelopen jaren sterk in een snel en krachtig netwerk en in een goede service voor de laptops in huurkoop. Daarbij bedingen we de best mogelijke prijs. We houden ook rekening met grote gezinnen en staan open voor vragen over financieringsmogelijkheden. We investeren verder in de vorming van onze leerkrachten om van ICT-integratie een echte meerwaarde te maken.

Dankzij de "Digisprong" van de Vlaamse Overheid krijgt ook elke leerling een korting op de huur van het toestel. Deze korting wordt onmiddellijk afgehouden van de leerlingenrekening.