Pedagogisch project van Virgo Secundair

Virgo Secundair werd meer dan 185 jaar geleden opgericht door de Zusters Ursulinen. Op 27 januari vieren we de naamdag van de stichteres van de Ursulinenscholen, Angela Merici. De waarden die zij vanuit haar christelijke inspiratie uitdroeg, zitten nog altijd in ons DNA: de warme zorg voor leerlingen, geduld, kansen aanreiken, zodat ze hun persoonlijkheid en talenten ten volle kunnen ontwikkelen en ten dienste kunnen stellen van de maatschappij...

Dit samengaan van een sterke betrokkenheid en doorleefd engagement met hedendaags kwaliteitsvol onderwijs, dat is waar Virgo Secundair voor staat. Dag in, dag uit proberen onze leerkrachten en andere personeelsleden dit waar te maken. Het is voor hen dan ook een hart onder de riem als leerlingen zelf en ouders met evenveel betrokkenheid hun engagement opnemen in het leerproces en in de opvoeding. Elke schakel telt... Samen leren en leven op basis van wederzijds vertrouwen en respect tussen leerlingen, ouders en personeelsleden in de lokale gemeenschap... daartoe kan iedereen zijn steentje bijdragen.