Info voor start 2024 - 2025
Dagindeling
Studie-uur

Het ‘studie-uur’ is er voor de leerlingen van de eerste graad en vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 15u40 tot 16u30 en op woensdag van 12u05 tot 12u55. Ze kunnen tijdens dit uur hun huistaken maken en hun lessen leren.Boekenlijsten


Informatie over het bestellen van de schoolboeken

Voor de bestelling en de levering van de schoolboeken kan je beroep doen op het boekenfonds van Studieshop. Je mag natuurlijk op basis van de boekenlijst de boeken zelf bestellen. Bestellingen bij Studieshop plaatsen tegen 5 juli 2024. Afhalen van de bestelde boeken op school is voor het 2de tot en met 7de jaar eind augustus voorzien: op dinsdag 27/8, woensdag 28/8 en vrijdag 30/8 telkens van 11 tot 17 uur. Voor het 1ste jaar worden de gereserveerde boeken meegegeven tijdens de onthaalavond van vrijdag 30/8. 

- Via studieshop: 

 • boeken bestellen via www.studieshop.be
 • Om te bestellen heb je GEEN schoolcode nodig.  Je kan jouw school en klas aanklikken waardoor je op de juiste bestellijst terecht komt.
 • Betalen hoeft niet onmiddellijk, kan ook later via factuur

Klik hier voor de boekenlijst van studieshop

De schoolrekening

Eenmaal per trimester wordt een onkostennota aangeboden.

De school betaalt alle gemaakte onkosten en verrekent deze op de trimestriële rekening. U kunt als ouder de gemaakte kosten volgen: studiereizen, film, toneel… worden aangekondigd met een brief waarin het te betalen bedrag vermeld staat. Daarnaast is er de globale raming van de schoolonkosten per jaar en per richting.

Indien u betalingsmoeilijkheden ondervindt, kunt u altijd contact opnemen met de school op het nummer 052/30.14.19. We zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Tijdens de coronacrisis kunnen sommige lesvervangende activiteiten niet doorgaan. Mogelijk wordt er een haalbaar alternatief aangeboden om toch de leerplandoelstellingen te bereiken. Deze alternatieven zullen nooit meer kosten dan de raming aangeeft.

Eerste graad

  Klik hier voor de kostenramingen voor het eerste en tweede studiejaar

  Tweede graad

  Klik hier voor de kostenramingen van het derde en vierde studiejaar

  Derde graad

   Klik hier voor de kostenramingen van het vijfde en zesde en zevende studiejaar