JULI 2024

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 MA Inschrijvingen 16 - 20 uur
02 DI Inschrijvingen 18 - 20 uur
03 WO Inschrijvingen 18 - 20 uur
04 DO Inschrijvingen 18 - 20 uur
05 VR
06 ZA
07 ZO
08 MA Start vakantie: school is terug bereikbaar vanaf maandag 19 augustus dringende mededelingen kunnen via info@virgosapiens.be
09 DI
10 WO
11 DO
12 VR
13 ZA
14 ZO
15 MA
16 DI
17 WO
18 DO
19 VR
20 ZA
21 ZO
22 MA
23 DI
24 WO
25 DO
26 VR
27 ZA
28 ZO
29 MA
30 DI
31 WO

AUGUSTUS 2024

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 DO
02 VR
03 ZA
04 ZO
05 MA
06 DI
07 WO
08 DO
09 VR
10 ZA
11 ZO
12 MA
13 DI
14 WO
15 DO
16 VR
17 ZA
18 ZO
19 MA Inschrijvingen 16 - 20 uur
School is terug open en telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17 uur
20 DI Inschrijvingen 18 - 20 uur
21 WO Bijkomende proeven
Inschrijvingen 18 - 20 uur
22 DO Inschrijvingen 18 - 20 uur
Bijkomende proeven
23 VR Deliberatie bijkomende proeven
24 ZA
25 ZO
26 MA Inschrijvingen 18 - 20 uur
27 DI Inschrijvingen 18 - 20 uur
afhalen gereserveerde boeken leerilngen 2e tem 7e jaar 11 - 17 uur
28 WO Inschrijvingen 18 - 20 uur
afhalen gereserveerde boeken leerlingen 2e tem 7e jaar 11 - 17 uur
Taalentdag Ingeschreven leerlingen Voormiddag
29 DO Inschrijvingen 18 - 20 uur
Personeelsdag Hele dag
30 VR onthaalavond eerstejaars 19 uur
Inschrijvingen 18 - 20 uur
afhalen gereserveerde boeken leerlingen van 2 tem 7de jaar 11 - 17 uur
31 ZA

SEPTEMBER 2024

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 ZO
02 MA Start schooljaar
Inleefdagen voor 1e jaar met klassenleraar Leerlingen 1e jaar & klassenleraren Hele dag
03 DI Inleefdagen voor 1e jaar met klassenleraar Leerlingen 1e jaar & klassenleraren Hele dag
5de jaar doorstroom: keuzevak A
04 WO
05 DO Workshops Pimento - vijfde jaar Leerlingen vijfde jaar & klassenleraren Voormiddag: 5WelW, 5EMTa, 5GZa, 5GZb/OpBb, 5WWa, 5BzO Namiddag: 5WWB-LWI-LWE, 5EMTb-MTW-MT, 5EW, 5HW, 5OpBa
Tongerlo derde jaars groep 1 Hele dag
06 VR Schoolfotograaf Alle klassen Zie planning
Tongerlo 3e jaar groep 1 Hele dag
07 ZA
08 ZO
09 MA
10 DI Vriendschapsdag 1ste jaar 1B, 1C, 1D Hele dag
5de jaar doorstroom: keuzevak B
11 WO Vriendschapsdag 1ste jaar 1E, 1F, 1G Hele dag
12 DO Vriendschapsdag 1ste jaar 1H, 1I, 1J Hele dag
13 VR Vriendschapsdag 1ste jaar 1A, 1K, 1L Hele dag
14 ZA
15 ZO
16 MA Ouders op de schoolbanken voor 2e, 3e en 4e jaar (+ info Spanjereis) Ouders van leerlingen 2e, 3e en 4e jaar 19.00 uur
Tongerlo 3e jaars groep 2 Hele dag
Verbindende sportdag 2de jaar Alle leerlingen van het tweede jaar Hele dag
17 DI Ouders op de schoolbanken voor 1e, 5e (infosessie 3de graad), 6e (+ info Italiëreis), 7e jaar Ouders van 1e, 5e, 6e en 7e jaar 19.00 uur
Tongerlo 3e jaars - groep 2 Hele dag
5de jaar doorstroom: keuzevak A
18 WO
19 DO
20 VR
21 ZA
22 ZO
23 MA
24 DI 5de jaar doorstroom: keuzevak B
25 WO
26 DO Introductie stages 7 TBZ / 7 KZ / 6 VZ Leerlingen - leerkrachten - stageteam Hele dag
27 VR Introductie stage 7 TBZ / KZ / 6 VZ Leerlingen - leerkrachten - stageteam Hele dag
28 ZA Introductie stage 7 TBZ / KZ / 6 VZ Leerlingen - leerkrachten - stageteam Hele dag
29 ZO Introductie stage 7 TBZ / KZ / 6 VZ Leerkrachten - leerlingen - stageteam Hele dag
Rapport 5 BzO - 6 VZ - 7 TBZ - 7 KZ
30 MA Start stage 6BZO - 7KZ - 7TBZ

OKTOBER 2024

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 DI 5de jaar doorstroom: keuzevak A
02 WO
03 DO
04 VR pedagogische studiedag leerlingen zijn lesvrij
05 ZA Saved by the bell Alle leerlingen & personeelsleden 23:59
06 ZO
07 MA Introductieweek stages 5BZO
08 DI 5de jaar doorstroom: keuzevak B
09 WO Klassenraden voor 3 MWa, 3MWb, 3NWa & 3NWb Leerkrachten, leerlingbegeleiding & directie 16 uur
10 DO Klassenraden voor 1F, 1G, 1H / 3LAT, 3HW & 3MWW Leerkrachten, leerlingenbegeleiding & directie 16 uur of 16.30 uur
11 VR verstrek CLIL weekend CLIL leerlingen 6de jaar 16.15 uur
Mentorendag
12 ZA Klassenraden voor 3ZW, 4ZW / 5 EMTa - EMTb -MTW - MT - LWi - LWe - WWb - WWa Leerkrachten, leerlingenbegeleiding & directie Vanaf 16.30 uur
CLIL weekend 6de jaar (voorlopige datum) CLIL leerlingen 6de jaar
13 ZO CLIL weekend (voorlopige datum) CLIL leerlingen 6de jaar
14 MA Start stage 5BZO - 6GZ - 6OpB
15 DI 5de jaar doorstroom: keuzevak A
16 WO Klassenraden voor 1I, 1J, 1K / 3EWa, 3EWb, 3EWc, 3MT / 5BzO, 6 VZ, 7TBZ, 7 KZ Leerkrachten, leerlingenbegeleiding & directie 16 uur of 16.30 uur
Terugkomdag 6BZO - 7KZ - 7TBZ Hele dag
17 DO Klassenraden voor 1B,1C, 1D, 1E / 5EW, 5HW, 5WELW Leerkrachten, leerlingenbegeleiding & directie Vanaf 16u00 uur
Snuffelvoormiddag stage 5GZ - 5OpB
18 VR Rapport 1 (behalve voor 5BZO, 6VZ, 7TBZ - KZ)
Oudercontacten met de klassenleraar(s) voor het 1ste jaar Ouders 1ste jaar (digitaal inschrijven) & klassenleraar(s) Vanaf 16u00 uur
Vertrek naar Eupen - weekend CLIL-leerlingen
19 ZA Weekend voor CLIL-leerlingen
20 ZO Ondernemers voor de klas - CEO Technopolis 2H 10.30 uur - 12.05 uur
Weekend voor CLIL-leerlingen
21 MA Week met extra aandacht voor verkeersveiligheid Leerlingen eerste graad & begeleidende leerkrachten Zie planning
22 DI 5de jaar doorstroom: keuzevak B
23 WO Terugkomdag 5BZO Hele dag
24 DO Infoavond over hoger onderwijs De laatstejaars en hun ouders 19.30 uur
Oudercontacten met vakleerkrachten Ouders & leerkrachten 1ste, 2de en 3de graad - digitaal inschrijven Volgens afspraak
25 VR Einde stage 5BZO - 6BZO - 6GZ - 6OpB - 7KZ - 7TBZ
26 ZA
27 ZO Deadline invullen attitude-evaluatie door leerlingen
28 MA Start van de herfstvakantie
29 DI
30 WO
31 DO

NOVEMBER 2024

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 VR
02 ZA
03 ZO Einde van de herfstvakantie
04 MA Start stage 5GZ - 5OpB
05 DI 5de jaar doorstroom: keuzevak A
06 WO Gebedsviering 1-4-3
07 DO Gebedsviering 2-5-6
08 VR
09 ZA
10 ZO Wiskunde B-dag Leerlingen 5EW, 5WWa, 5WWb, 5LWi & begeleidende leerkrachten Hele dag
11 MA Wapenstilstand Leerlingen zijn lesvrij Hele dag
12 DI 5de jaar doorstroom: keuzevak B
13 WO Coachingsgesprekken met de klassenleraar voor alle leerlingen op afspraak (de lessen vallen weg) Alle leerlingen & klassenleraars / klasteams Volgens afspraak gemaakt met klassenleraar / klasteam
14 DO
15 VR
16 ZA
17 ZO
18 MA Einde stage 5GZ - 5OpB
Start stage 5BZO
19 DI 5de jaar doorstroom: keuzevak A
20 WO
21 DO
22 VR
23 ZA
24 ZO
25 MA
26 DI 5de jaar doorstroom: keuzevak B
27 WO Rapport 2 voor 3de graad D/A en D
Terugkomdag 5BZO Hele dag
28 DO
29 VR Schaatsen eerste graad - vertrek 17:45 uur Geïnteresseerde leerlingen eerste graad 17:45 - 21:15 uur
Rapport 2 voor 1ste en 2de graad
Einde stage 5BZO
30 ZA

DECEMBER 2024

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 ZO
02 MA
03 DI Aanvang van de proefwerken 5/6 LWi - 5/6 LWe - 5/6 MTW - 5/6 WW
04 WO Aanvang van de proefwerken 5/6 EMT - 5/6 EW - 5/6 HW - 5/6 LMT - 5/6 MT - 5/6 WelW
05 DO Aanvang van de proefwerken 5/6 GZ - 5/6 OpB
06 VR Aanvang van de proefwerken 3/4EW, 3 /4 HW, 3/4NW, 3/4LAT, 3/4MT, 3/4MWW, 3/4MW
07 ZA
08 ZO Rapport 2 voor 5BzO, 6VZ en 7TBZ/7KZ
09 MA Proefwerk Latijn 2de jaar
Proefwerk Latijn 1ste jaar
10 DI Aanvang van de proefwerken 2B tot en met 2K
Aanvang van de proefwerken 3/4ZW , 5/6BzO
11 WO Aanvang van de proefwerken 7 TBZ / 7 KZ
Aanvang van de proefwerken 2 B-stroom
12 DO Aanvang van de proefwerken 1A tot en met 1K
13 VR
14 ZA
15 ZO
16 MA Einde van de proefwerken
17 DI Klassenraden (leerlingen zijn lesvrij) Leerkrachten, directie & leerlingenbegeleiding Planning: zie Intradesk
Inhaalproefwerken Leerlingen met inhaalproefwerk Voormiddag
18 WO Inhaalproefwerken Leerlingen met inhaalproefwerk Voormiddag
Projectdag 1ste, 2de graad Hele dag
Dag van de keuzevakken 5de jaar doorstroom Voormiddag: keuzevakken A / Namiddag: keuzevakken B
Voormiddag: project (toneel) - namiddag: teambuilding & voorbereiding laatste 100 6de jaar Hele dag
Klassenraden (leerlingen zijn lesvrij) Leerkrachten, directie en leerlingenbegeleiding Planning: zie Intradesk
19 DO Inhaalproefwerken Leerlingen met inhaalproefwerk Voormiddag
Klassenraden (leerlingen zijn lesvrij) Leerkrachten, directie en leerlingenbegeleiding Planning: zie Intradesk
20 VR Voormiddag: Kerst - klasmoment Alle leerlingen Voormiddag
Rapportuitreiking trimesterrapport 1 en oudercontact met de klassenleraars Aanwezigheid van alle leerlingen met ouder gewenst 13.00 uur tot 19.00 uur
21 ZA
22 ZO
23 MA Begin van de kerstvakantie
24 DI
25 WO Kerstmis
26 DO
27 VR
28 ZA
29 ZO
30 MA
31 DI

JANUARI 2025

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 MA Nieuwjaar
02 DI
03 WO
04 DO
05 VR Einde van de kerstvakantie
06 ZA
07 ZO
08 MA
09 DI Oudercontacten voor de 2de/3de graad Vakleerkrachten en ouders Volgens afspraak
5de jaar - keuzevak A
10 WO
11 DO Oudercontacten voor de 1ste graad Vakleerkrachten en ouders Volgens afspraak
12 VR MST 3 LAT 3 LAT Hele dag
13 ZA Scholenbeurs 10 - 14 uur
14 ZO
15 MA
16 DI 5de jaar - keuzevak B
DIA - activiteit - Uitstap naar Mechelen met o.a. bezoek aan speelgoedmuseum Leerlingen 3ZWa, 3ZWb, 4ZW & begeleidende leerkrachten Hele dag
17 WO Vlaamse Wiskunde Olympiade Alle leerlingen die zich hebben ingeschreven Vanaf 12.30 uur voor 1-2-3-4 Vanaf 13.30 uur voor 5 en 6
Scholenbeurs 15 - 19 uur
18 DO CASS Leden CASS 17 uur
MST - 3 MT 3MT Hele dag
Poëzieworkshop eerste jaar Leerlingen van 1B, 1E, 1I en begeleidende leerkrachten 9.20 - 11.15 uur: 1E 11.15 - 13.45 uur: 1B 13.45 - 15.40 uur: 1I
Wintersportdag "Langlaufen" - alle leerlingen 4de jaar leerlingen van het 4de jaar Hele dag
19 VR Pedagogische studiedag De leerlingen zijn lesvrij Hele dag
20 ZA
21 ZO
22 MA Poëzieworkshop eerste jaar Leerlingen van 1C, 1D, 1H en begeleidende leerkrachten 9.20 - 11.15 uur: 1C 11.15 - 13.45 uur: 1H 13.45 - 15.40 uur: 1D
Poëzieworkshop derde jaar Leerlingen van 3NWb, 3HW, 3MT en begeleidende leerkrachten 8.30 - 10.10 uur: 3NWb 10.25 - 12.05 uur: 3HW 12.55 - 14.35 uur: 3MT
23 DI 5de jaar - keuzevak A
Ontvangst Portugese school internationalisering Leerlingen keuzevak internationalisering & begeleidende leerkrachten Hele dag
Poëzieworkshop derde jaar Leerlingen van 3EWb, 3ZWa/b, 3MWa, 3MWW en begeleidende leerkrachten 8.30 - 10.10 uur: 3EWb 10.25 - 12.05 uur: 3ZWb 12.55 - 14.35 uur: 3MWa en 3MWW
24 WO Ontvangst Portugese school internationalisering Leerlingen keuzevak internationalisering & begeleidende leerkrachten Hele dag
Poëzieworkshop eerste jaar Leerlingen van 1K en begeleidende leerkrachten 10.25 - 12.05 uur
25 DO Ontvangst Portugese school internationalisering Leerlingen keuzevak internationalisering & begeleidende leerkrachten Hele dag
Poëzieworkshop eerste jaar Leerlingen van 1F, 1G, 1J en begeleidende leerkrachten 9.20 - 11.15 uur: 1G 11.15 - 13.45 uur: 1J 13.45 - 15.40 uur: 1F
Poëzieworkshop derde jaar Leerlingen van 3EWc, 3EWa, 3NWa en begeleidende leerkrachten 8.30 - 10.10 uur: 3EWc 10.25 - 12.05 uur: 3EWa 12.55 - 14.35: 3NWa
26 VR Laatste 100 dagen Leerlingen 6e jaar & begeleidende leerkrachten Hele dag
MST - 3 MWa 3MWa Hele dag
Ontvangst Portugese school internationalisering Leerlingen keuzevak internationalisering & begeleidende leerkrachten Hele dag
Show laatste 100 dagen Leerlingen 4e, 5e, 6e jaar & begeleidende leerkrachten 9.20 uur - 11.00 uur
Poëzieworkshop derde jaar Leerlingen van 3LAT, 3MWb en begeleidende leerkrachten 10.25 - 12.05 uur: 3LAT 12.55 - 14.35: 3MWb
27 ZA Feest van de Heilige Angela
Ontvangst Portugese school internationalisering Leerlingen keuzevak internationalisering & begeleidende leerkrachten Hele dag
28 ZO Ontvangst Portugese school internationalisering Leerlingen keuzevak internationalisering & begeleidende leerkrachten Hele dag
29 MA
30 DI 5de jaar - keuzevak B
31 WO

FEBRUARI 2025

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 DO
02 VR MST 3MWb 3 MWb Hele dag
03 ZA
04 ZO
05 MA
06 DI 5de jaar - keuzevak A
07 WO
08 DO Ouderraad Leden ouderraad 19.30 uur
DIA (Domein In Actie) activiteit MOEV Leerlingen 4MW & begeleidende leerkrachten 4MWb 8.30 - 12.05 uur / 4MWa 11.45 - 16.15 uur
09 VR Rapport 3 (behalve BzO VZ KZ en TBZ)
Londenreis Deelnemende zesdejaars Vertrek om 12 uur
10 ZA Londenreis Deelnemende zesdejaars Hele dag
11 ZO Londenreis Deelnemende zesdejaars Hele dag
12 MA Start krokusvakantie
Londenreis Deelnemende zesdejaars Terug rond 20 uur
13 DI
14 WO
15 DO
16 VR Einde krokusvakantie
17 ZA
18 ZO
19 MA Uitstap naar Parijs Leerlingen 5 DO - 5 D/A & begeleidende leerkrachten Hele dag
20 DI Uitstap naar Parijs Leerlingen 5 DO - 5 D/A & begeleidende leerkrachten Hele dag
Bezoek zesde leerjaar lagere school Virgo Sapiens Betrokken collega's eerste jaar Voormiddag
21 WO Schoolraad Leden schoolraad 19.30 uur
Projectdag Artificial Intelligence 5e jaar Leerlingen 5e jaar & begeleidende leerkrachten 10.10 uur tot 12.20 uur
22 DO Bezoek zesde leerjaar lagere Virgo Amandus en Kouterschool Betrokken collega's eerste jaar Voormiddag
23 VR MST - 3 NWa 3NWa Hele dag
SID-IN Leerlingen 6e jaar ASO/TSO + 7e jaar & begeleidende leerkrachten 8.30 uur - 12.05 uur
24 ZA
25 ZO
26 MA
27 DI 5de jaar - keuzevak A
Bezoek zesde leerjaar Centrumschool Betrokken collega's eerste jaar Voormiddag
28 WO

MAART 2025

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 VR Solidariteitsdag Iedereen Hele dag
02 ZA
03 ZO
04 MA Infoavond studiekeuze naar de 2e graad Ouders / leerlingen 2e jaar & betrokken leerkrachten 19.30 uur
DIA-activiteit: kennismaking met het kinderdagverblijf Leerlingen 4MW & begeleidende leerkrachten 4MWa: 9 uur tot 11 uur - 4MWb: 14.15 uur tot 16.15 uur
05 DI 5de jaar - keuzevak B
Uitstap 'Democracity (Belvue) + huis van de Europese geschiedenis’ Leerlingen 6EMTa, 6EMTb, 6LMT, 6MTW & begeleidende leerkrachten Hele dag
Ontvangst Erasmusstudenten Zweden Leerlingen keuzevak internationalisering & begeleidende leerkrachten Namiddag
Aandeelhoudersvergadering Leerlingen 2G, Mw. Van Zeghbroeck & toehoorders 13.45 uur - 15.40 uur
06 WO Junior Olympiade Natuurwetenschappen Geïnteresseerde leerlingen van het 4e jaar & begeleidende leerkrachten 13.00 uur
07 DO Uitstap ‘Parlamentarium + huis van de Europese geschiedenis’ Leerlingen 6EW, 6LW, 6WWa, 6WWb & begeleidende leerkrachten Hele dag
Studiekeuze naar de 2e graad - workshops Leerlingen 2e jaar & betrokken leerkrachten Voormiddag
Uitstap naar Gent Leerlingen 5OpB & begeleidende leerkrachten Hele dag
08 VR Excursie "Brussel, WikifinLab & Bazaar Trottoir" Leerlingen 4EW, 4 MT & begeleidende leerkrachten Hele dag
MST - 3HW 3 HW Hele dag
Prof voor de klas (Prof. Beloborodova) Leerlingen 6ASO & begeleidende leerkrachten 10.10 uur: 6EW / WWb - 11.15 uur: 6EMTa / LW / WWa - 12.05 uur: 6EMTb / LMT / MTW
Ondernemer voor de klas (Jan Vermeiren) Leerlingen 6EMTb/EW & Mw. Teirlinck 6e en 7e lesuur
Aandeelhoudersvergadering Leerlingen 2H/I, Mw. Van Zeghbroeck & toehoorders 2H: 10.30 uur - 12.05 uur / 2I: 13.45 uur - 15.40 uur
09 ZA INFODAG voor toekomstige eerstejaars
10 ZO INFODAG voor toekomstige eerstejaars
11 MA
12 DI 5de jaar - keuzevak A
Ondernemer voor de klas (Mariska Brosens) Leerlingen 6EMTa & Mw. Teirlinck 3e en 4e lesuur
13 WO Studiekeuze naar de tweede graad voor leerlingen van het 2de jaar B-stroom Alle leerlingen van 2A en betrokken leerkrachten Voormiddag
14 DO Bezoek museum Natuurwetenschappen Leerlingen 6STW & begeleidende leerkrachten Hele dag
Infoavond studiekeuze naar de 3e graad Ouders / leerlingen 4e jaar & betrokken leerkrachten 19.30 uur
Bezoek NEP Leerlingen 3MT, 4 MT & begeleidende leerkrachten Vanaf 13.25
15 VR Rapport 4 voor 1e en 2e graad
GIP-dag Leerlingen 6STW & begeleidende leerkrachten Hele dag
16 ZA
17 ZO
18 MA Proefwerk Latijn 1e en 2e jaar Voormiddag
Aanvang van de proefwerken 3EW, 3HW, 3NW, 3 LAT
19 DI Aanvang van de proefwerken 2B tot en met 2K, 3MT, 3MWW, 4EW, 4HW, 4LAT, 4MT, 4NW
5de jaar - keuzevak B
Bezoek Afrikamuseum Tervuren Leerlingen 5HW, 5WELW & begeleidende leerkrachten Hele dag
Bezoek beurs 'Health and care' Leerlingen 6VZa, 6VZb, 7KZ, 7TBZ & begeleidende leerkrachten Hele dag
20 WO Begeleidende en oriënterende klassenraden voor 6ASO 6WWb - 6WWa / LW - 6LMT / MTW / EMTb - 6 EMTa - 6 EW Directie, leerlingenbegeleiding en leerkrachten 13.30 uur
Aanvang van de proefwerken 1ste jaar, 2A, 3ZW, 3MW, 4MWW
21 DO Aanvang van de proefwerken 4MW, 4ZW
Begeleidende klassenraden 5 GZa - 5GZb / 5OpBb - 5OpBa Directie, leerlingenbegeleiding en leerkrachten 16.30 uur
Bezoek Afrikamuseum Tervuren Leerlingen 5EMTa, 5EMTb, 5EW, 5LWe, 5LWi, 5MT, 5MTW, 5WWa, 5WWb & begeleidende leerkrachten Hele dag
22 VR Workshop ukelele en filmproductie Leerlingen 6STW & begeleidende leerkrachten Hele dag (vanaf 10.10 uur)
Excursie naar de Brabantse en Henegouwse Leemstreek Leerlingen 6EMTa, 6EW & begeleidende leerkrachten Hele dag
23 ZA
24 ZO
25 MA Begeleidende (en oriënterende) klassenraden voor 5EW, 5HW, 5WELW, 5BzO, 6VZ en 7TBZ - KZ Directie, leerlingenbegeleiding en leerkrachten 16.30 uur
Einde van de proefwerken 1ste en 2de graad
Excursie naar de Brabantse en Henegouwse Leemstreek Leerlingen 6EMTb, 6LMT, 6LW, 6MTW, 6WWa, 6WWb & begeleidende leerkrachten Hele dag
26 DI Begeleidende en oriënterende klassenraden voor 6STWc, 6STWb, 6STWa - begeleidende klassenraden voor 5 EMTa - EMTb -MTW - MT - LWi - LWe - WWb - WWa Directie, leerlingenbegeleiding en leerkrachten 16.30 uur
Sportdag voor het 1e en 3e jaar Leerlingen van het 1e/3e jaar & begeleidende leerkrachten Hele dag
Projectdag voor het 2e jaar: gezonde voeding en beweging Leerlingen 2e jaar & begeleidende leerkrachten Hele dag
5e jaar - keuzevak A
Projectdag studiekeuze naar de 3de graad / Infobeurs keuzevakken voor doorstroom 12.55- 13.45 uur D-blok Leerlingen 4e jaar & begeleidende leerkrachten Hele dag
27 WO Klassenraden Directie, leerlingenbegeleiding en leerkrachten - leerlingen 1e en 2e graad zijn lesvrij Zie Trello
Coachingsgesprekken voor 6e jaar Klassenleraars en leerlingen 6e jaar Voormiddag
Rapport 3 voor 6VZ - Rapport 4 voor 6ASO-6STW
28 DO Klassenraden Directie, leerlingenbegeleiding en leerkrachten - leerlingen 1e en 2e graad zijn lesvrij Zie Trello
Sportdag 'sportprikkels' voor het 6e jaar D - D/A en 7KZ/TBZ Leerlingen 6e jaar D - D/A + 7KZ/TBZ & begeleidende leerkrachten Hele dag
Vertrek Italiëreis voor 6e jaar Deelnemende leerlingen en leerkrachten 20 uur
29 VR Trimesterrapport 2 voor de 1e en 2e graad
Coachingsgesprekken Alle leerlingen (behalve 6e jaar) komen op gesprek - aangepaste uurregeling Zie planning
Rapport 4 voor 5e jaar DO en D/A
Vertrek Spanjereis voor 4e jaars Deelnemende leerlingen en leerkrachten 17 uur
Rapport 3 voor 5BzO, 7TBZ en 7KZ
30 ZA
31 ZO Pasen

APRIL 2025

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 MA Begin van de paasvakantie
Paasmaandag
02 DI
03 WO
04 DO
05 VR
06 ZA Aankomst Spanjereis alle deelnemende leerlingen en leerkrachten tussen 6u - 8u
07 ZO
08 MA
09 DI
10 WO
11 DO
12 VR Einde van de paasvakantie
13 ZA
14 ZO Internationalisering: uitwisseling - naar Portugal Leerlingen keuzevak internationalisering & begeleidende leerkrachten tot en met zaterdag 20 april
15 MA Schoolfotograaf voor klasfoto's Hele dag
16 DI Oudercontacten 2de/3de graad Ingeschreven ouders & vakleerkrachten vanaf 16.45 uur
5de jaar - keuzevak B - deadline paper
Oefentest wiskunde (Vlaamse toetsen) Leerlingen tweede jaar 08.30 - 09.20 uur
Projectdag "Bruggen bouwen" 2Aa en b + 2D 10.10 - 15.40 uur
Uitstap BELvue Leerlingen 5HW & begeleidende leerkrachten Hele dag
17 WO
18 DO Oudercontacten 1ste graad Ingeschreven ouders & vakleerkrachten vanaf 16.15 uur
19 VR Infoavond met oud-leerlingen over studiekeuze 6e jaar Ingeschreven leerlingen & oud-leerlingen 19.30 uur
Projectdag "Bruggen bouwen" 2B + 2H 10.10 - 15.40 uur
20 ZA
21 ZO
22 MA Start keuzestage/buitenlandse stage voor 6VZ, 7KZ en 7TBZ Leerlingen 6VZ, 7KZ, 7TBZ & begeleidende leerkrachten
Projectdag "Bruggen bouwen" 2F + 2G 10.10 - 15.40 uur
Franse filmnamiddag Leerlingen 3HW, 3NWa, 3NWb & begeleidende leerkrachten Namiddag
23 DI 5de jaar - keuzevak A - deadline paper
DIA (Domein In Actie) activiteit MOEV Leerlingen 4MW & begeleidende leerkrachten 4MWa 9 - 11.30 uur 4MWb 12.30 - 15 uur
Projectdag "Bruggen bouwen" 2J + 2K 10.10 - 15.40 uur
Kangoeroewedstrijd (wiskunde) Leerlingen van het eerste jaar A-stroom en B-stroom 08.30 - 10.10 uur
Franse filmnamiddag Leerlingen 3EWa, 3EWb, 3EWc, 3LAT, 3MT & begeleidende leerkrachten Namiddag
24 WO Vlaamse toetsen 2e jaar Voormiddag
25 DO STEM-tornooi Leerlingen 4LAT, 4NWa, 4NWb en begeleidende leerkrachten Namiddag
26 VR Virgo BBQ 18 uur
MST - 3NWb 3NWb Hele dag
Projectdag "Bruggen bouwen" 2C + 2E + 2I 10.10 - 15.40 uur
27 ZA Virgo BBQ 17 uur
28 ZO
29 MA Halve projectdag studiekeuze naar het 2de jaar Leerlingen 1e jaar & begeleidende leerkrachten Zie planning
Infoavond voor ouders over de basisopties in het 2de jaar Ouders van onze eerstejaars 19.30 uur
Workshops klassieke oudheid Tweedejaars A-stroom Zie planning
30 DI 5de jaar - keuzevak B

MEI 2025

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 WO Dag van de arbeid
02 DO Vlaamse toetsen 2e jaar 12.30 - 14.35 uur
Stadsbezoek en bezoek aan Kazerne Dossin 4HW - 4MWW Hele dag
Sollicitatieproject laatstejaars 6de jaar Namiddag
03 VR Einde keuzestage/buitenlandse stage voor 6VZ, 7KZ en 7TBZ 6VZ, 7KZ, 7TBZ en begeleidende leerkrachten
Medisch Schooltoezicht 3 MWW 3MWW Hele dag
Uitvoering GIP Leerlingen 6STW & begeleidende leerkrachten Hele dag
04 ZA
05 ZO
06 MA
07 DI 5de jaar - keuzevak A
08 WO
09 DO Hemelvaart
10 VR Brugdag Hemelvaart - leerlingen zijn lesvrij
11 ZA
12 ZO
13 MA Uitstap PIME: veldwerk en workshop biodiversiteit Leerlingen 4NW & begeleidende leerkrachten Hele dag
DIA-activiteit: bezoek Gildentuin Leerlingen 4MWa & begeleidende leerkrachten Namiddag
14 DI Bezoek museum Natuurwetenschappen Leerlingen 6EW, 6LW, 6WWa, 6WWb & begeleidende leerkrachten Hele dag
5de jaar - keuzevak B
Uitstap BELvue Leerlingen 5WELW & begeleidende leerkrachten Hele dag
De ouderraad nodigt uit: infosessie over AI voor ouders door Robbe Wulgaert Leden ouderraad, ouders, leerkrachten 19.30 uur
15 WO Inschrijvingen voor 1ste jaar 2024-25 Betrokken leerkrachten Namiddag
16 DO Bezoek museum Natuurwetenschappen Leerlingen 6EMTa, 6EMTb, 6LMT, 6MTW & begeleidende leerkrachten Hele dag
Open scholendag Leerkrachten, directie, coördinatoren, secretariaat Hele dag
Excursie Geschiedenis en aardrijkskunde 3MT - 3 HW - 3NWa - 3 NWb - 3 LAT - 3 ZWa - 3 ZWb Hele dag
17 VR Met twee aan zee - weekend aan zee (vertrek 19:00 uur) 2de jaars (vrijblijvend)
Excursie Geschiedenis en aardrijkskunde 3EWa - 3 EWb - 3 HW - 3 MWW - 3MWa - 3 MWb Hele dag
18 ZA Met twee aan zee - weekend aan zee 2de jaars (vrijblijvend)
19 ZO Met twee aan zee - weekend aan zee 2de jaars (vrijblijvend)
20 MA Pinkstermaandag
21 DI Verkiezingsdebat Leerlingen 6e/7e jaar + 5HW & begeleidende leerkrachten Namiddag
5de jaar - keuzevak A
Bezoek aan Namen Leerlingen 2B, 2C, 2D, 2E, 2F & begeleidende leerkrachten Hele dag
DIA-activiteit 3ZW: marktbezoek met ouderen - rollatorwash Leerlingen 3ZW & begeleidende leerkrachten Hele dag
Triatlon Finishers Event Leerlingen keuzevak triatlon 5e jaar & begeleidende leerkrachten 11.00 uur - 16.30 uur
22 WO
23 DO Bezoek aan Namen Leerlingen 2G, 2H, 2I, 2J, 2K & begeleidende leerkrachten Hele dag
Ouderraad Leden ouderraad 19.30 uur
Sportdag Leerlingen 6VZ & begeleidende leerkrachten Hele dag
24 VR Voetbalwedstrijd leerlingen-leerkrachten Deelnemende leerlingen 6e jaar & leerkrachten 19.00 uur
Bezoek aan het Europees Parlement Leerlingen 6STW & begeleidende leerkrachten Hele dag
Rolstoelcarwash Leerlingen 5BZO & begeleidende leerkrachten Namiddag
25 ZA
26 ZO Infodag 2e 3e graad 10 - 13 uur
27 MA DIA-activiteit Leerlingen 4MWb & begeleidende leerkrachten Namiddag
28 DI Personeelsvergadering
5de jaar - keuzevak B
29 WO Schoolraad Leden schoolraad 19.30 uur
Gebedsdienst 1e jaar 8.30 uur
Gebedsdienst 4e jaar 9.20 uur
Gebedsdienst 3e jaar 11.15 uur
30 DO Gebedsdienst 2e jaar 8.30 uur
Gebedsdienst 5e jaar 9.20 uur
DIA-activiteit 4ZW met ouderen Leerlingen 4ZW & begeleidende leerkrachten Namiddag
31 VR

JUNI 2025

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 ZA
02 ZO
03 MA Rapport 5 voor 3de graad (behalve BzO, VZ, KZ en TBZ)
04 DI 5de jaar - keuzevak A
05 WO
06 DO Kleuterparty Leerlingen 5OpB & begeleidende leerkrachten Voormiddag
07 VR Aanvang van de proefwerken 6EW
Rapport 5 voor de 1e en 2e graad
Uitstap Gent Leerlingen 6STW & begeleidende leerkrachten Hele dag
08 ZA
09 ZO
10 MA Aanvang van de proefwerken 5EMT, 5EW, 5LWe, 5LWi, 5MTW, 5WW, 6EMT, 6LW, 6MTW, 6WW, 6STW
11 DI Aanvang van de proefwerken 5HW, MT, 5WELW, 6LMT
12 WO Aanvang van de proefwerken 3/4MW, 5 GZ, 5OpB
Begeleiding schoolreis peuters en kleuters De Huffeltjes Leerlingen 7KZ & begeleidende leerkrachten Voormiddag
13 DO Proefwerk Latijn 1ste en 2de jaar Voormiddag
Aanvang van de proefwerken 3/4EW, 3/4HW, 3/4NW, 3/4LAT, 3/4MT, 3/4MWW
14 VR
15 ZA
16 ZO
17 MA Aanvang van de proefwerken 1B t.e.m. 1K, 2B t.e.m. 2K, 3ZW, 4ZW, 5BzO, 6VZ, 7TBZ, 7KZ
GIP 7TBZ/7KZ
18 DI Aanvang van de proefwerken 1A en 2A
19 WO
20 DO
21 VR Einde van de proefwerken
GIP 6VZ
Inleveren laptops laatstejaars Laatstejaars 9 tot 16 uur
22 ZA
23 ZO
24 MA Delibererende klassenraden
25 DI Delibererende klassenraden
Ophalen laptops laatstejaars Laatstejaars 10 tot 15 uur
26 WO Delibererende klassenraden
Uitstap naar Walibi 1ste graad 9 uur
27 DO Delibererende klassenraden
Diploma- en rapportuitreiking voor het 6de jaar en 7TBZ 19.30 uur
28 VR meedelen van attesten, vakantietaken en bijkomende proeven Leerlingen en klasteams van 1ste tot en met 5de jaar 10 uur
bespreking van vakantietaken en bijkomende proeven met de vakleerkracht Vanaf 10.30 uur
Individuele rapportbespreking met ouders en leerlingen door het klasteam Alle leerlingen en klasteams van 1ste tot en met 5de jaar van 13 tot 19 uur
Inschrijvingen voor instromers en eerstejaars Inschrijvingsteam van 16 tot 19 uur
Inleveren laptops schoolverlaters ICT en schoolverlaters Van 13 tot 19 uur
Inleveren huurboeken 3de, 4de en 5de jaar Leerlingen met huurboeken in 3de, 4de en 5de jaar Van 13 tot 19 uur
29 ZA
30 ZO

2024

Omschrijving Deelnemers Tijdstip
01 MA Inschrijvingen 16 - 20 uur
02 DI Inschrijvingen 18 - 20 uur
03 WO Inschrijvingen 18 - 20 uur
04 DO Inschrijvingen 18 - 20 uur
05 VR
06 ZA
07 ZO
08 MA Start vakantie: school is terug bereikbaar vanaf maandag 19 augustus dringende mededelingen kunnen via info@virgosapiens.be
09 DI
10 WO
11 DO
12 VR
13 ZA
14 ZO
15 MA
16 DI
17 WO
18 DO
19 VR
20 ZA
21 ZO
22 MA
23 DI
24 WO
25 DO
26 VR
27 ZA
28 ZO
29 MA
30 DI
31 WO